تماس با آجر ماشینی تال

null

کارخانه

شاهرود، کیلومتر 5 پلیس راه شاهرود-دامغان جاده قلعه شوکت

null

تلفن

کارخانه: 32500260(023)

            32500261(023)

            32500262(023)

فروش: 3276550-0993

حمل و نقل: 3276551-0993

null

ایمیل

Talbrick@morshedigroup.com

null

فکس

3423260-2(0273)