مقصد نوع ماشین تعداد محصول بر اساس نوع محصول به عدد
مبلغ کرایه تیغه 8 تیغه 10 تیغه 15 تیغه 20 تیغه 25.40 تیغه 20.40 تیغه 50 تیغه 20.60 تیغه 25.60
مشهد بنز تک 2,700 4,200 3,500 2,700 2,000 900 1,100 700 800 700
بنزجفت 3,800 - 5,000 3,700 3,000 1,100 1,300 800 950 800
نیشابور بنز تک 2,300 - - - - - - - - -
بنزجفت 2,700 - - - - - - - - -
سبزوار بنز تک 1,500 - - - - - - - - -
بنزجفت 2,100 - - - - - - - - -
تربت جام بنز تک 3,200 - - - - - - - - -
بنزجفت 4,200 - - - - - - - - -
تربت حیدریه بنز تک 3,200 - - - - - - - - -
بنزجفت 4,200 - - - - - - - - -
سمنان بنز تک 1,250 - - - - - - - - -
بنزجفت 1,700 - - - - - - - - -
شاهرود بنز تک - - - - - - - - - -
بنزجفت - - - - - - - - - -
ایسوزو - - - - - - - - - -
نیسان 200 - - - - - - - - -
دامغان بنز تک - - - - - - - - - -
بنزجفت - - - - - - - - - -
ایسوزو - - - - - - - - - -
نیسان - - - - - - - - - -
گرمسار بنز تک 1,800 - - - - - - - - -
بنزجفت 2,700 - - - - - - - - -
ایسوزو - - - - - - - - - -
ایوانکی بنز تک 2,000 - - - - - - - - -
بنزجفت 3,200 - - - - - - - - -
تهران بنز تک 2,500 - - - - - - - - -
بنزجفت 3,400 - - - - - - - - -
پاکدشت بنز تک 2,300 - - - - - - - - -
ایسوزو 3,000 - - - - - - - - -
ورامین بنز تک 2,400 - - - - - - - - -
بنزجفت 3,200 - - - - - - - - -
رودهن بنز تک 3,000 - - - - - - - - -
بنزجفت 4,300 - - - - - - - - -
بومهن بنز تک 3,000 - - - - - - - - -
بنزجفت 4,300 - - - - - - - - -
پردیس بنز تک 3,000 - - - - - - - - -
ایسوزو 4,300 - - - - - - - - -
پرند بنز تک 3,000 - - - - - - - - -
بنزجفت 4,200 - - - - - - - - -
فیروز کوه بنز تک 2,300 - - - - - - - - -
بنزجفت 3,300 - - - - - - - - -
دماوند بنز تک 3,200 - - - - - - - - -
بنزجفت 4,500 - - - - - - - - -

آجر فندوله چیست؟

جدول مشخصات آجر فندوله

[TS_Advanced_Tables id=”1″ table_scope=”datatable” datatables_info=”false” styling_customize=”database” styling_stylerid=”1″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید